Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI 50BIO.COM Sp. z o.o. wersja 1.0 z dnia 20.05.2018

Spółka szanuje prywatność użytkowników i odwiedzających strony internetowe Spółki.

 

Niniejszy dokument definiuje praktyki stosowane przez Spółkę odnośnie danych osobowych, sposobów ich gromadzenia, celów, do jakich mogą być wykorzystane oraz osób, dla których dane są przeznaczone.

 

Każda strona internetowa Spółki służy określonemu celowi i posiada jemu przypisaną charakterystykę. Jeżeli na danej stronie internetowej Spółki pojawi się konieczność zebrania danych osobowych, będą Państwo o tym poinformowani na stronie.

 

Dane osobowe

 

Co do zasady większość stron internetowych Spółki nie wymaga podawania danych osobowych. Może się jednak zdarzyć, że Spółka będzie potrzebował Państwa danych osobowych, aby jak najlepiej sprostać Państwa wymaganiom, na przykład, aby uzyskać dane do korespondencji, odpowiedzieć na zadane pytanie lub do innych, podobnych celów. Dane osobowe mogą zawierać Państwa imię, nazwisko, adresy, numery telefonów, adresy e-mail i inne informacje, takie jak nazwa użytkownika, hasło lub informacje o koncie.

 

Zbieranie danych osobowych

 

Spółka będzie gromadziła Państwa dane osobowe w określonych, jasno sprecyzowanych i uzasadnionych celach. Spółka nie będzie traktowała danych osobowych w sposób niezgodny z tymi celami.

 

Zbierając dane osobowe, Spółka informuje osobę zainteresowaną w czasie lub przed zebraniem danych, a przynajmniej przed użyciem danych w określonym celu.

 

Spółka zobowiązuje się do gromadzenia wyłącznie tych informacji, które są adekwatne, istotne i nie wykraczające poza cel, w jakim są gromadzone.  Jeżeli zajdzie taka konieczność, Spółka podejmie wszelkie uzasadnione kroki w celu sprawdzenia dokładności i aktualności gromadzonych danych osobowych.

 

Wykorzystanie danych osobowych

 

Spółka wykorzystuje dane osobowe w ścisłych granicach celów, do jakich dane są zbierane. Na przykład, Spółka może wykorzystywać dane osobowe do:

  • Poinformowania Państwa o produktach i usługach;
  • Przeprowadzania i śledzenia historii Państwa transakcji;
  • Umożliwienia Państwu brania udziału w interaktywnych aspektach stron Spółka oraz
  • Do komunikowania się, rozwijania i handlu z Państwem.

 

Spółka zobowiązuje się nie wykorzystywać Państwa danych osobowych bez Waszej uprzedniej zgody do przeprowadzania prospekcji handlowej.

 

Odbiorcy danych osobowych

 

Odbiorcami Państwa danych osobowych są wyłącznie osoby, które z powodów wykonywania czynności zawodowych muszą je znać.
Spółka może dzielić się Państwa danymi osobowym z osobami trzecimi, którymi są dostawcy towarów lub usług. Dostawcy towarów i usług są zobowiązani umową do zachowania poufności i zabezpieczenia Państwa danych osobowych, a także do wykorzystywania danych osobowych wyłącznie na potrzeby usług, których dostarczanie zostało im powierzone.
Spółka nie będzie sprzedawała ani wypożyczała Państwa danych osobowych bez Państwa zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy będzie to podyktowane orzeczeniem sądowym, obowiązującym prawem lub będzie wymagane do ochrony praw i towarów Spółka.

 

Okres przechowywania

 

Spółka nie będzie przechowywała Państwa danych osobowych dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone prawem.

 

Prawo do dostępu, modyfikacji lub sprzeciwu

 

Możecie Państwo zwrócić się do Spółki z prośbą o dostęp do Państwa danych osobowych będących w posiadaniu Spółki, a także możecie Państwo modyfikować lub usuwać nieaktualne dane osobowe. Macie Państwo prawo zabronić Spółce zbierania lub ujawniania Państwa danych osobowych.
W celu skorzystania z niniejszego prawa, prosimy o poinformowanie o tym fakcie office@50bio.com

 

Bezpieczeństwo danych

 

Spółka podjęła środki mające na celu zapewnienie poufności, bezpieczeństwa i integralności Państwa danych osobowych. Dostęp do danych osobowych jest ograniczony do osób, które muszą je znać, i od których wymaga się przestrzegania niniejszych zasad.

 

Spółka przykłada dużą wagę do tego, aby zagwarantować, że Państwa dane osobowe nie są zmieniane, naruszone lub niewłaściwie wykorzystywane przez osoby trzecie, które nie są autoryzowane do dostępu do danych.

 

Pliki cookies

 

Poprzez pliki cookies (tzw. ciasteczka), będące plikami zapisywanymi przez Państwa przeglądarkę internetową na twardym dysku Państwa komputera, Spółka gromadzi dane związane ze sposobem, w jaki korzystają Państwo ze stron internetowych Spółka w celu usprawnienia naszych usług oferowanych odwiedzającym i użytkownikom stron firmy. Pliki cookies nie umożliwiają identyfikacji Państwa tożsamości. Dane zapisywane w plikach cookies zawierają informacje, które strony Państwo odwiedzili, datę i czas odwiedzin oraz inne informacje o Państwa aktywności na stronach.

 

Przeglądarki internetowe można ustawić tak, aby informowały o obecności plików cookies i umożliwiały ich akceptację lub odrzucenie. W ustawieniach przeglądarki można również wyłączyć zapisywanie plików cookies. Może to jednak spowodować niemożliwość korzystania z niektórych funkcji stron internetowych i dokonania niektórych czynności.

 

Usługi interaktywne

 

Niektóre strony internetowe Spółki zawierają funkcje interaktywne, takie jak czaty, fora itp. Aby skorzystać z tych interaktywnych funkcji, konieczna jest rejestracja poprzez wypełnienie formularza, w którym obowiązkowe jest podanie niektórych danych osobowych, np. imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu czy adresu e-mail. Dane osobowe są gromadzone w celu usprawnienia usług interaktywnych i sprostania Państwa oczekiwaniom.

 

Zarejestrowani użytkownicy usług interaktywnych mogą mieć dostęp do informacji podanych przy rejestracji oraz mają prawo do ich modyfikacji lub usunięcia informacji w każdym momencie.

 

Osoby nieletnie

 

Ogólnie, internetowe strony Spółki nie są przeznaczone dla osób nieletnich (poniżej osiemnastego (18) roku życia. Osobom nieletnim odradzamy podawanie jakichkolwiek informacji i danych osobowych bez zgody rodziców.

 

Linki do stron osób trzecich

 

Internetowe strony Spółki mogą zawierać linki do stron osób trzecich. Spółka nie sprawuje kontroli nad tymi stronami i w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za praktyki osób trzecich odnośnie poufności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych lub ich treści. Prosimy zatem o zapoznanie się z polityką prywatności zamieszczoną na takich stronach przed korzystaniem z nich lub podawaniem danych osobowych.

 

Wyrażenie zgody na niniejszą politykę prywatności

 

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na niniejsze warunki polityki prywatności. Jeżeli nie zgadzają się Państwo z którymkolwiek zapisem polityki, radzimy nie korzystać z witryny i nie przesyłać informacji osobistych.

 

Poprawki

 

Polityka prywatności obowiązuje od 20.05.2018 roku. Wszelkie poprawki będą wprowadzane pod tym adresem URL i będą obowiązywać od momentu publikacji. Prosimy zatem o regularne sprawdzanie zawartości strony.

Skip to content